Miljö

Norén & Skyttner Bil AB säljer och marknadsför Toyota bilar samt reservdelar och tillbehör. Vi erbjuder även service och tillhandahåller andra bilrelaterade tjänster.

Norén & Skyttner Bil AB ska minska påverkan på miljön så långt det är ekologiskt motiverat, tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. Med krav i miljölagstiftning som utgångspunkt ska vi arbeta förebyggande och ständigt minska miljöpåverkan. Vi ska uppnå detta genom att:

  • Utbilda och engagera all personal i linje med vårt miljöarbete.
  • Sträva efter att uppfylla de miljökrav som ställs på oss enligt lagstiftningen.
  • Prioritera de varor och tjänster som innebär en mindre belastning på miljön.
  • Arbeta förebyggande och sträva efter ständiga förbättringar.
  • Bedriva vårt miljöarbete i linje med Toyota Sweden AB’s löpande information angående krav, riktlinjer och ambitioner.

Vi skall öppet informera om företagets miljöarbete samt vara lyhörda för förändringar i omvärlden.

Ljusdal, Januari 2005

Kurt-Olov Norén, vVD